„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

Kontakt

90.rokov

Občianske združenie


Napísali
o nás

Dokumenty

Sponzori

Z nášho
života

História

O nás

Carmel Logistic s.r.o. ŽA - darovanie auta  27.3.2008

Izbičky – vybudovanie prvých dvoch detských izieb v 4./2008

projekt Zasaď ma a zahraj sa – 4./2008 – výsadba nových stromčekov ku Dňu Zeme v areáli DeD Púchov

Stretnutie zamestnancov DeD s bývalými kolegyňami v dôchodkovom veku a na zaslúženom odpočinku pri príležitosti Dňa matiek – 5./2008

Ocenenie Humanitný čin roka 2009 od Slovenskej humanitnej rady SR – 6/2009

Fašiangový detský karneval - každoročne

Záhradné slávnosti k MDD – každoročne

Mikuláš - každoročne

Vianočné stretnutia DOBRÝCH ĽUDÍ – každoročne od r. 2007

Týždňový ozdravný pobyt na Lazoch p./Makytou-Čertove 7./2009

ZOO Bojnice 2009, 2014

ZOO Lešná  2013, 2017

projekt Detský domov vo farbách pozitívnej energie – výtvarná súťaž – 12./2010

projekt Krídla fantázie – výtvarná súťaž SR – 5./2011, 5./2017

Týždňový pobyt v Chorvátsku – 6./2015, 6./2017

projekt Pevnina detstva – 10./2016 – oprava plota s následnou výtvarnou výzdobou v 3.-4./2017 (podľa počasia na dokončenie plota)

Isadore Apparel Púchov – bratia Velitsovci – darovanie 9-miestneho auta – 1./2017

projekt Komunitná záhrada – od 2./2017, 2018

Letné a zimné tábory od r. 2015 – každoročne

Edukačné odborné projekty a činnosti – napr. o drogách, o sexuálnom zneužívaní, o obchodovaní s ľuďmi – každoročne

Artetrapia, muzikoterapia, aromaterapia, hipoterapia, kanisterapia, ergoterapia, psychoterapia, fytoterapia, využívanie prvkov pieskovej terapie, supervízia – celoročne

Ekologické minimum – celoročne

Aktivity podľa ročných období - celoročne

Z nášho života

Fotogaléria

Centrum pre deti a rodiny Púchov
Štefánikova 832  
020 01 Púchov

Tel: +421 42 4631 244
Tel./Fax: +421 42 4642 378

IČO: 35 995 106

E-mail:
cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com

Copyright © 2021 dedpuchov.sk. Všetky práva vyhradené.

O nás     |     História     |     Z nášho života     |     Občianske združenie     |     Napísali o nás     |     Dokumenty     |     Sponzori     |     Kontakt