„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

Kontakt

90.rokov

Občianske združenie


Napísali
o nás

Dokumenty

Sponzori

Z nášho
života

História

O nás

„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

Štátny archív SR uvádza, že už na prelome 19. a 20. storočia bol detský domov  v starom Župnom dome.


Budova, v ktorej sídli detský domov dnes, bola účelovo postavená a skolaudovaná 08.11.1932  v hodnote 1 350 000,-Kč.


Iniciátormi ako aj jednými z investorov výstavby boli šľachtická rodina Borčických/Velitsových a Rímsko-katolícka cirkev – farnosť Púchov, prostredníctvom verejnej zbierky od Púchovčanov.  


Bola vysvätená vtedajším miestnym rímsko-katolíckym pánom dekanom Viktorom Kállayom a venovaná  mestu Púchov ako „Sociálne-zdravotný dom“ pre 30 detí – sirôt z okresu Púchov, o ktoré sa starali 2 pestúnky a 1 kuchárka.


V priebehu času  slúžila budova stále ako „sirotinec“, ale aj na iné sociálne účely – podľa potrieb:

pre nezaopatrené deti

pre osamelé matky s deťmi

pre dospelých ako nemocničné oddelenie – počas 2. svetovej vojny.

História zariadenia

V rokoch 1967 – 1968 bola zrealizovaná rozsiahla rekonštrukcia budovy, po ktorej boli do „nového“ dojčenského ústavu s kapacitou 60 detí, prijaté prvé deti od 0 do 3 rokov.   


Do roku 1996 bol Dojčenský ústav v Púchove pod správou Okresného ústavu národného zdravia v Považskej Bystrici.


V roku 1997 prevzal kompetencie Krajský úrad v Trenčíne a zariadenie bolo premenované na Detský domov – Domov sociálnych služieb.


Od 1.1.2004 je DeD Púchov ako rozpočtová organizácia napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Trenčín.


Od 1.7.2011 je našim zriaďovateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.


V roku 2017 si DeD Púchov pripomína 85. výročie existencie DeD v tejto budove.

Dcéra grófky Ilony Borčickej
pani
Helena Velitsová

Dekan
Viktor Kállay

Fotografia budovy
z roku 1934

Fotografia budovy
z roku 1962

Fotografia budovy
z roku 2016

Centrum pre deti a rodiny Púchov
Štefánikova 832  
020 01 Púchov

Tel: +421 42 4631 244
Tel./Fax: +421 42 4642 378

IČO: 35 995 106

E-mail:
cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com

O nás     |     História     |     Z nášho života     |     Občianske združenie     |     Napísali o nás     |     Dokumenty     |     Sponzori     |     Kontakt

Copyright © 2021 dedpuchov.sk. Všetky práva vyhradené.