„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

Kontakt

90.rokov

Občianske združenie


Napísali
o nás

Dokumenty

Sponzori

Z nášho
života

História

O nás

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených medzi Detským domovom Púchov a druhými zmluvnými stranami v období od 01.01.2011.

Zverejnenie je prevedené v súlade s § 5a, ods. 1 a 2 zákona č.546/2010 Z.z.  a § 5b, ods. 1 a 2 zákona č.546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Objednávky, zmluvy, faktúry

ROK 2015

FAKTÚRY OD 01.01.2015
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2015
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2015
Prehľad zmlúv...

ROK 2019

FAKTÚRY OD 01.01.2019
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2019
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2019
Prehľad zmlúv...

ROK 2011

FAKTÚRY OD 01.01.2011
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2011
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2011
Prehľad zmlúv...

ROK 2012

FAKTÚRY OD 01.01.2012
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2012
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2012
Prehľad zmlúv...

ROK 2016

FAKTÚRY OD 01.01.2016
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2016
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2016
Prehľad zmlúv...

ROK 2020

FAKTÚRY OD 01.01.2020
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2020
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2020
Prehľad zmlúv...

Centrum pre deti a rodiny Púchov
Štefánikova 832  
020 01 Púchov

Tel: +421 42 4631 244
Tel./Fax: +421 42 4642 378

IČO: 35 995 106

E-mail:
cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com

Copyright © 2021 dedpuchov.sk. Všetky práva vyhradené.

O nás     |     História     |     Z nášho života     |     Občianske združenie     |     Napísali o nás     |     Dokumenty     |     Sponzori     |     Kontakt

ROK 2013

FAKTÚRY OD 01.01.2013
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2013
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2013
Prehľad zmlúv...

ROK 2017

FAKTÚRY OD 01.01.2017
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2017
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2017
Prehľad zmlúv...

ROK 2021

FAKTÚRY OD 01.01.2021
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2021
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2021
Prehľad zmlúv...

ROK 2014

FAKTÚRY OD 01.01.2014
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2014
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2014
Prehľad zmlúv...

ROK 2018

FAKTÚRY OD 01.01.2018
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2018
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2018
Prehľad zmlúv...

ROK 2022

FAKTÚRY OD 01.01.2022
Prehľad faktúr...

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2022
Prehľad objednávok...

ZMLÚVY OD 01.01.2022
Prehľad zmlúv...